Czy warto zdecydować się na separację?

Separacja to faktyczny lub formalny rozpad małżeństwa, jednakże od rozwodu różni się tym, że nie rozwiązuje ona związku małżeńskiego. Ponadto, małżonkowie będący w separacji nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego, powrócić do nazwiska sprzed ślubu, a także zobligowani są do tego, by pomagać sobie nawzajem, gdy wymagają tego względu słuszności.

Aby zalegalizować separację, trzeba do właściwego sądu złożyć pozew o separację. Przede wszystkim, należy w nim wskazać strony postępowania, pokreślić czy rozpad małżeństwa ma być orzeczony bez winy czy z uznaniem winy jednego współmałżonków. Oczywiście, najważniejszą częścią we wniosku będzie uzasadnienie rozpadu małżeństwa. Warto dodać, że jeżeli sąd uzna, iż separacja mogłaby zaszkodzić małoletnim dzieciom, nie zgodzi się na nią. Nie zapominamy o tym, że do wniosku o separację będziemy musieli dołączyć dokumentację, potwierdzającą informacje zawarte w piśmie. W związku czym w spisie załączników muszą być ujęte m.in.: akt małżeństwa, akt urodzenia dzieci, zaświadczenia o zarobkach.

Poza tym, gdy małżonkowie nie posiadają dzieci i są zgodni w kwestii separacji, to może być ona rozpatrywana w trybie bezprocesowym. W tym wypadku rozpad małżeństwa orzekany jest zazwyczaj na pierwszej rozprawie. Natomiast, gdy współmałżonkowie mają potomstwo i nie mogą dojść do porozumienia w sprawie rozpadu małżeństwa, separacja orzekana będzie w trybie procesowym. Trzeba dodać, że separacja sporna jest znacznie droższa, bowiem kosztuje 600 zł, zaś w pierwszym w przypadku tylko 100 zł. Jednakże do tejże opłaty musimy doliczyć jeszcze inne koszty, związane z opłatą, m.in.: eksmisji współmałżonka, stawiennictwa  świadków czy opinią biegłych. Ponadto, niemały koszt będzie stanowiło wynagrodzenie prawnika, zwłaszcza gdy rozprawa będzie się przeciągać.

Z pewnością, jednym z najważniejszych skutków separacji jest rozdzielność majątkowa. Oprócz tego, sąd może dokonać podziału majątku wspólnego bądź określić zasady użytkowania wspólnego mieszkania. Konsekwencją separacji jest obowiązek alimentacyjny, powstały nie tylko w stosunku do dzieci, ale i współmałżonka w trudnej sytuacji finansowej. Sąd także decyduje o pełnieniu władzy rodzicielskiej, czyli orzeka, który rodzic i w jakim stopniu ma sprawować opiekę nad dziećmi. Jednakże większość tych skutków można osiągnąć bez formalnego orzekania o separacji, bowiem wystarczy udać się do notariusza i podpisać u niego, np. umowę o alimenty.